Muhasebe & Mali Müşavirlik

Önemli bir unsur olan muhasebe ve vergi kademelerini yönetmek, değişen koşullara ve yönetmeliklere uyum sağlayıp modern teknikler kullanarak mükelleflerimize en iyi hizmeti vermeyi hedeflemek prensibiyle hareket etmekteyiz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;

  • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması ve Yasal Defterlere Aktarılması,
  • Muhasebe Kayıtlarının Revizyonu (Şirket içinde Kontrolü),
  • Vergi Danışmanlığı (Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin),
  • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması,
  • Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanunu Danışmanlığı,
  • Yeni Ticaret Kanunu Danışmanlık ve Uygulamaları,