Yönetim Danışmanlığı

İşletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması, kontrol edilmesi ve yönetimsel kararlara olanak sağlayacak raporlar sunularak şirket yöneticilerini rahatlatacak çalışmalar içinde olmak temel konularımız arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;

  • Muhasebe Sisteminin Kurulması ve Kontrol Edilmesi,
  • Süreçlerin Denetimi ve Sistem Analizi,
  • Yönetici ve Personel Eğitimi,
  • Mali Analiz ve Raporlama ,
  • Bütçe Uygulamaları